ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
121000101 เขียนแบบเครื่องกล 11-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
221000102 เขียนแบบเครื่องกล 21-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
321000201 ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
421000202 ปฎิบัติไฟฟ้าเบื้องต้น0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
521000203 ทฤษฎีอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
621000204 ปฎิบัติอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
721000290 ฝึกงาน (360 คาบ)0-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
821000291 ฝึกงาน0-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
921001001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1021001002 วัสดุช่างอุตสาหกรรม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1121001003 งานฝึกฝีมือ10-6-2 (6)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1221001004 งานฝึกฝีมือ0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1321001005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น2-2-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1421001006 งานเครื่องยนต์1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1521001007 งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1621001008 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1721001009 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1821001301 เขียนแบบเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1921001302 วัสดุก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2021001303 ฝึกฝีมืองานไม้0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2121001304 กฏหมายก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2221002001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 10-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2321002100 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานกลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2421002106 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง0-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2521002115 เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2621002901 ฝึกงาน0-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2721002902 โครงงาน0-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2821003005 คณิตศาสตร์ 12-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2921011001 งานเครื่องยนต์0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3021011002 งานส่งกำลังรถยนต์0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3121011003 งานเครื่องล่างรถยนต์0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3221011004 งานไฟฟ้ารถยนต์0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3321011005 งานปรับอากาศรถยนต์6-0-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3421011006 ปฎิบัติส่งกำลังรถยนต์ 10-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3521011007 งานบริการยานยนต์0-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3621011008 ปฎิบัติเครื่องล่างรถยนต์ 10-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3721011100 ปฎิบัติไฟฟ้ารถยนต์ 10-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3821012001 งานเครื่องยนต์แก๊สโชลีน2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3921012002 งานเครื่องยนต์ดีเซล2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4021012003 งานส่งกำลังรถยนต์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4121012004 งานเครื่องล่างรถยนต์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4221012005 งานไฟฟ้ารถยนต์2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4321012006 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4421012007 กลศาสตร์เครื่องกล3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4521012008 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4621012009 งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4721012101 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4821012102 งานเครื่องยนต์ดีเซล0-6-3 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4921012103 งานเครื่องยนต์เล็ก0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5021012104 งานบำรุงรักษารถยนต์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5203 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
> bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti
travesti
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.