ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
121022109 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซเอ็นซี0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
221022110 งานเครื่องมือกล ซีเอ็นซี0-12-6 (12)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
321022111 งานอบชุบโลหะ0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
421022112 กรรมวิธีการผลิต2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
521022113 งานสร้างเครื่องมือจับยึดชิ้นงาน0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
621022114 กลศาสตร์เครื่องกล2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
721022115 งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
821022116 งานสร้างเครื่องมือตัด0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
921022119 งานปรับ0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1021022120 การประมาณราคา2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1121022121 งานระบบส่งกำลัง0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1221022201 แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1321022202 งานผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 10-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1421022203 งานผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 20-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1521022204 งานผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 30-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1621022205 งานผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 40-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1721022206 งานผลิตชิ้นส่วนเครื่อมือกล 50-6-2 (24)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1821022207 อุปกรณ์จับยึดเบื้องต้น0-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1921022208 เครื่องมือตัดเบื้องต้น0-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2021022209 งานซ่อมบำรุงเครื่องกล0-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2121022210 การผลิตชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคมตัด3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2221022308 การผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์โลหะ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2321022309 คณิตศาสตร์เครื่องกล2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2421022310 กลศาสตร์เครื่องกล2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2521022412 กระบวนการแปรรูปพลาสติก2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2621022601 งานสร้างชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ0-12-6 (12)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2721022602 งานสร้างแม่พิมพ์ตัด10-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2821022604 งานสร้างแม่พิมพ์ขึ้นรูป10-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2921022607 เขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3021024101 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 1*-*-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3121024601 ปฏิบัติงานแม่พิมพ์โลหะ1*-*-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3221024602 ปฏิบัติงานแม่พิมพ์โลหะ20-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3321024603 ปฏิบัติงานแม่พิมพ์โลหะ 3*-*-3 (8)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3421024604 ปฏิบัติงานแม่พิมพ์โลหะ 4*-*-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3521025001 โครงการ*-*-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3621028001 ฝึกงาน*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3721031001 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3821031002 ทฤษฎีโลหะแผ่น2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3921031003 ปฎิบัติโลหะแผ่น0-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4021031004 การเชื่อมโลหะ 12-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4121031005 งานเชื่อมแก๊ส 10-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4221031006 งานเชื่อมไฟฟ้า 10-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4321031007 งานเชื่อมไฟฟ้า 20-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4421032101 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 11-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4521032102 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 21-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4621032103 โลหะวิทยาเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4721032104 งานเชื่อมโลหะ 10-12-6 (12)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4821032105 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4921032106 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 20-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5021032107 งานพลาสติก*-*-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.