ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
121062319 การประมาณราคาก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
221062320 ทัศนียวิทยาและการตกแต่งแบบ0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
321062322 การทำหุ่นจำลอง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
421062328 การปฏิบัติงานจัดสวน0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
521062329 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง0-0-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
621062330 สถาปัตยกรรมไทย1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
721062331 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 10-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
821062332 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 20-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
921062333 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1021062442 ระบบท่อและสุขภัณฑ์2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1121062533 การทาง1-0-1 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1221064101 ปฏิบัติงานช่างก่อสร้าง 11-2-4 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1321064102 ปฏิบัติงานช่างก่อสร้าง 21-2-4 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1421064103 ปฏิบัติงานช่างก่อสร้าง 31-2-4 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1521064104 ปฏิบัติงานช่างก่อสร้าง 41-2-4 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1621064105 ปฏิบัติงานช่างก่อสร้าง 51-2-4 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1721064106 ปฏิบัติงานช่างก่อสร้าง 61-2-4 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1821064201 ปฏิบัติงานโยธา0-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1921064301 ปฏิบัติงานสถาปัตยกรรม 1*-*-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2021064304 ปฏิบัติงานสถาปัตยกรรม40-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2121065001 โครงการ*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2221068501 โครงการ*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2321080001 ภาพร่าง 11-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2421080002 ศิลปะ1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2521080003 หลักการออกแบบเบื้องต้น1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2621080021 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2721081001 การเขียนแบบก่อสร้าง 11-6-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2821081002 การเขียนแบบก่อสร้าง 21-6-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2921081003 การออกแบบสถาปัตยกรรม1-6-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3021081004 การออกแบบสถาปัตยฯ 21-6-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3121081005 ทัศนียวิทยา1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3221081006 เทคนิคการตกแต่งแบบ1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3321081007 การทำหุ่นจำลอง0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3421081008 กลศาสตร์โครงสร้าง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3521081009 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 12-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3621081010 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 22-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3721081011 การประมาณราคาก่อสร้าง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3821081012 กฎหมายก่อสร้าง1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3921082010 การประมาณราคางานก่อสร้าง1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4021082101 การเขียนแบบก่อสร้าง 40-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4121082102 การเขียนแบบก่อสร้าง 41-6-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4221082103 การเขียนแบบก่อสร้าง 51-6-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4321082104 การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 11-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4421082105 การออกแบบสถาปัตยฯ 41-6-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4521082106 การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4621082107 สถาปัตยกรรมไทย1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4721082109 พันธุ์ไม้และอุปกรณ์ตกแต่งสวน2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4821082110 การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 11-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4921082115 กฎหมายอาคาร2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5021082116 เทคนิคก่อสร้าง 12-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5185 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
travestiler bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti diyarbakir travestileri
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.