ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
121211003 วัสดุก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
221211004 การสำรวจเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
321211005 เทคนิคก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
421211006 หลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
521212001 การสำรวจเพื่องานก่อสร้าง2-2-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
621212002 การสำรวจเส้นทาง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
721212003 การประมาณราคางานก่อสร้าง2-2-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
821212004 การประมาณราคางานโยธา1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
921212005 งานสำรวจและงานระดับ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1021212007 การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 11-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1121212008 คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้น2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1221212009 เทคนิคงานโยธา2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1321212011 กลศาสตร์โครงสร้าง1-1-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1421212012 เครื่องจักรกลงานโยธา2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1521212101 งานไม้0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1621212103 เครื่องจักรกลงานไม้0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1721212105 งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1821212106 งานโยธา0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1921212107 การอ่านแบบ1-0-1 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2021212111 การทำหุ่นจำลอง0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2121212112 การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 21-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2221212113 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธา1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2321212115 ความปลอดภัยในงานโยธา2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2421218001 ฝึกงาน*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2521218501 โครงการ0-0-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2621281002 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2721281003 วงจรไฟฟ้า2-2-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2821281004 ไมโครคอมพิวเตอร์และการใช้งาน2-2-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2921281005 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ2-2-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3021281006 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์2-2-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3121281007 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร2-2-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3221282003 ระบบปฏิบัติการ3-3-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3321282004 ไมฌครคอนโทรลเลอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3421282005 พื้นฐานการอินเตอร์เฟส1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3521282103 การซ่อมบำรุงแผงวงจรหลัก1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3621282104 การซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3721282105 การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พกพา1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3821282106 เครื่องรับโทรทัศน์และมอนิเตอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3921282107 เขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4021282111 โปรแกรมเชิงวัตถุ 11-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4121282113 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4221282114 พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการลีนุกซ์1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4321282122 ระบบเสียงและระบบภาพ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4421282123 การตัดต่อเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4521288001 ฝึกงาน*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
462200001101 ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4722001001 ธุรกิจทั่วไป2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4822001002 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4922001004 บัญชีเบื้องต้น 21-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5022001005 การขายเบื้องต้น 13-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4618 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-4525-5047

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2020 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.