ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
121052403 งานติดตั้งระบบเสียงสาธารณะ1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
221052404 ทฤษฎีโทรทัศน์ 22-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
321052405 ปฎิบัติโทรทัศน์ 20-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
421052406 ทฤษฎีวิดิโอเทป2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
521052407 ปฎิบัติวิดิโอเทป0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
621052504 คณิตศาสตร์ช่างอิเล็กทรอนิกส์2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
721052601 ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 10-0-6 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
821052602 ป.งานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 20-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
921052603 ปฏบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1021052604 ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1121052605 ปฏิบัติงานช่างอีเล็กทรอนิกส์ 50-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1221052606 ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 60-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1321058001 ฝึกงาน*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1421060001 ภาพร่างและศิลปะ1-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1521060002 กลศาสตร์โครงสร้าง 12-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1621061001 เทคนิคก่อสร้าง 12-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1721061002 เทคนิคก่อสร้าง 22-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1821061003 การประมาณราคาก่อสร้าง 11-2-2 (12)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1921061004 เขียนแบบก่อสร้าง 11-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2021061005 วัสดุก่อสร้าง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2121061006 เทคนิคงานไม้1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2221061007 เทคนิคงานสี1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2321061008 การสำรวจ 11-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2421061009 งานไม้ 10-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2521061010 งานปูน 11-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2621061011 เทคนิคงานคอนกรีตเสริมเหล็ก1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2721061012 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก0-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2821061013 ระบบท่อสุขภัณฑ์1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2921061014 ปฎิบัติงานก่อสร้าง 10-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3021061015 ปฏิบัติงานก่อสร้าง 20-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3121061016 งานก่อสร้างอาคาร0-12-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3221061221 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3321061301 เขียนแบบเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3421061304 ไฟฟ้าเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3521062010 งานสีและการเคลือบผิว1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3621062101 ปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร0-12-4 (12)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3721062102 งานปูน 10-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3821062103 งานก่อสร้างอาคาร 13-9-6 (12)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3921062104 เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4021062105 งานเขียนแบบก่อสร้าง 20-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4121062106 งานสำรวจ 10-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4221062107 การประมาณราคาก่อสร้าง 12-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4321062108 กฎหมายการก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4421062109 เทคนิคก่อสร้าง 12-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4521062110 กลศาสตร์โครงสร้าง 12-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4621062111 งานปูน 20-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4721062112 งานก่อสร้างอาคาร 20-12-6 (12)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4821062113 งานเขียนแบบก่อสร้าง 31-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4921062114 การซ่อมบำรุงรักษาอาคาร0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5021062115 การประมาณราคาก่อสร้าง 22-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5185 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
travestiler bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti diyarbakir travestileri
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.