ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
124012009 ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
224012101 ศิลปะการแต่งกาย0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
324012102 การออกแบบเสื้อเพื่อการค้า0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
424012103 การใช้และบำรุงรักษาจักร1-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
524012104 การตัดเย็บเสื้อผ้าต้นแบบ0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
624012105 การจัดการธุรกิจแฟชั่น0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
724012106 ประวัติเครื่องแต่งกาย3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
824012107 กระโปรงสตรี1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
924012108 การออกแบบเสื้อเด็ก0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1024012109 การวาดภาพแฟชั่น 21-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1124012111 เสื้อการค้า1-6-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1224012112 เสื้อเทเลอร์สตรี1-6-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1324012113 ชุดไทย1-6-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1424012115 เสื้อชาย 11-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1524012116 เสื้อชาย 21-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1624012117 กางเกงชาย1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1724012120 เสื้อผ้าอุตสาหกรรม 11-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1824012121 เสื้อผ้าอุตสาหกรรม 21-6-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1924012122 เสื้อผ้าเด็ก 11-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2024012123 เสื้อผ้าเด็ก 21-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2124012126 ชุดนอน1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2224012127 การตกแต่งเสื้อผ้า1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2324012201 กระโปรงสตรี0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2424012202 เสื้อสตรี7-0-3 (7)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2524012203 โภชนาการ 12-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2624012204 กางเกงสตรี0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2724012205 พื้นฐานโครงสร้างแบบตัด0-6-3 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2824012206 การตกแต่งเสื้อผ้า2-4-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2924012207 ชุดไทย0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3024012208 โภชนาการ 21-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3124012209 เสื้อเพื่อการค้า0-6-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3224012210 เสื้อบุรุษ0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3324012211 เสื้อซาฟารี0-6-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3424012212 อาหารไทย 11-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3524012213 อาหารไทย 20-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3624012214 อาหารจานเดียว0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3724012215 กางเกงสุภาพบุรุษ0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3824012216 อาหารท้องถิ่น1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3924012217 เสื้อผ้าเด็กวัยเรียน1-5-3 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4024012219 อาหารพร้อมปรุง0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4124012220 อาหารมังสวิรัติ0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4224012221 เครื่องจิ้ม0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4324012222 ขนมไทย 11-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4424012223 ขนมไทย 20-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4524012224 การถนอมอาหาร 21-5-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4624012225 การแปรรูปเนื้อสัตว์1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4724012226 การแปรรูปผักและผลไม้1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4824012229 หลักการทำเบเกอรี่2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4924012230 เบเกอรี่เบื้องต้น0-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5024012231 เบเกอร์รี่เพื่อการค้า0-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.