ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
121062116 การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง0-2-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
221062117 เทคนิคก่อสร้าง 22-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
321062118 กลศาสตร์โครงสร้าง 22-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
421062119 คอนกรีตเทตโนโลยี1-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
521062120 งานสีและการเคลือบผิว1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
621062121 อุปกรณ์อาคาร2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
721062122 งานสำรวจ 20-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
821062123 ท่อและสุขภัณฑ์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
921062125 เทคโนโลยีคอนกรีต1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1021062126 งานเชื่อมเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1121062136 งานสีและการเคลือบผิว1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1221062138 เทคนิคเครื่องจักรกลงานไม้2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1321062139 เครื่องจักรกลงานไม้0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1421062201 เทคโนโลยีคอนกรีต2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1521062202 โครงสร้างเบื้องต้น3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1621062203 เทคนิคก่อสร้าง 12-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1721062204 เทคนิคก่อสร้าง 22-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1821062205 การประมาณราคา 12-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1921062206 การประมาณราคา 22-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2021062207 การสำรวจ1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2121062208 การสำรวจเส้นทาง1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2221062209 เขียนแบบโยธา 11-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2321062210 การเขียนแบบโยธา 20-3-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2421062211 การเขียนแบบโยธา 30-3-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2521062212 การเขียนแบบโยธา 40-3-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2621062213 งานไม้ 11-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2721062214 งานไม้ 21-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2821062215 เครื่องจักรกลงานไม้1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2921062216 งานก่อสร้างอาคาร 11-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3021062217 งานก่อสร้างอาคาร 21-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3121062219 งานสุขาภิบาล1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3221062220 กฎหมายก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3321062221 งานโยธา1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3421062301 พื้นฐานการออกแบบ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3521062302 การออกแบบสถาปัตยกรรม 11-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3621062303 การออกแบบสถาปัตยกรรม 20-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3721062304 การออกแบบสถาปัตยกรรม 30-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3821062305 การออกแบบสถาปัตยกรรม 40-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3921062306 การเขียนแบบก่อสร้าง 10-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4021062307 การเขียนแบบก่อสร้าง 20-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4121062308 การเขียนแบบก่อสร้าง 30-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4221062309 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 10-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4321062310 ภาพร่าง 11-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4421062311 ศิลปะ 11-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4521062312 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 12-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4621062313 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 20-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4721062314 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 22-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4821062315 กลศาสตร์โครงสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4921062316 กฎหมายก่อสร้าง1-0-1 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5021062317 ระบบสุขาภิบาลอาคาร2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5185 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
travestiler bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti diyarbakir travestileri
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.